kidzii

คิดซิ Magazine เว็บไซต์แหล่งเผือกทุกปัญหา

ด่วน !! พาที สารสิน ประกาศ..ลาออกจาก CEO นกแอร์แล้ว!!

สายการบินนกแอร์  รับทราบ พาที สารสิน ลาออกจากตำแหน่งประธานจ้าหน้าที่บริหาร นั่งรองประธานกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายพาที สารสิน กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2560

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2560 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายพาที สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายพาที สารสิน จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

Comments

comments

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.